Huyện Mai Châu phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi

11/05/2018
(VBSP News) Thời gian qua, nguồn vốn từ NHCSXH đã phát huy được hiệu quả thiết thực, đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện vùng cao Mai Châu (Hòa Bình). Đây được coi là công cụ hữu hiệu góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhờ tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Năm 2017, từ vốn chính sách đã có 325 hộ thoát nghèo.
Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình chị Hà Thị Kiều, xóm Cha, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu đầu tư chăn nuôi bò, sau khi trả hết nợ còn lãi 2 con bò làm vốn

Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình chị Hà Thị Kiều, xóm Cha, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu đầu tư chăn nuôi bò, sau khi trả hết nợ còn lãi 2 con bò làm vốn

Ở xã Tòng Đậu, nguồn vốn tín dụng chính sách được các hộ đầu tư chủ yếu vào chăn nuôi. Gia đình chị Hà Thị Kiều ở xóm Cha đã đầu tư toàn bộ số vốn vay 35 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ gia đình SXKD vùng khó khăn để sửa sang chuồng trại, mua một con bò cái để nuôi. Sau 3 năm, từ một con bò cái, gia đình chị đã trả hết nợ và còn lãi 2 con bò. Năm 2017, gia đình chị tiếp tục vay 12 triệu đồng đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đánh giá của NHCSXH huyện Mai Châu, chị Kiều luôn là khách hàng điển hình cho tinh thần vượt khó sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả khi hội tụ đủ các điều kiện: Có sức lao động, sử dụng vốn hiệu quả và có phương án đầu tư khả thi.

Để người dân tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, NHCSXH huyện Mai Châu đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức hội, đoàn thể tổ chức Điểm giao dịch tại các xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho giải ngân, thu nợ, thu lãi. Cùng với đó đơn vị phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể kiểm tra, giám sát việc bình xét cho vay bảo đảm đúng chính sách, đối tượng và phát huy hiệu quả sử dụng vốn theo mục tiêu chương trình tín dụng đặt ra.

Ông Bùi Văn Chương - Giám đốc NHCSXH huyện Mai Châu cho biết: Huyện Mai Châu đang thực hiện 14 chương trình tín dụng ưu đãi. Từ nguồn vốn vay đã giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo bền vững. Hàng trăm lao động được tạo việc làm. Nhiều HSSV có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo được vay vốn để đi học và xây dựng nhà ở… Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Mai Châu đạt trên 246 tỷ đồng. Số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tiền gửi qua Tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 21 tỷ đồng. Toàn huyện có 230 Tổ tiết kiệm và vay vốn, hiện có gần 8 nghìn khách hàng còn dư nợ. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng được nâng lên rõ rệt, nợ quá hạn 319 triệu đồng, chiếm 0,13% so với tổng dư nợ, không có nợ xâm tiêu, chiếm dụng. Toàn huyện có 23 Điểm giao dịch tại các xã để phục vụ cho vay, thu nợ và giải quyết các nghiệp vụ khác của NHCSXH tại địa phương.

Tại các Điểm giao dịch xã có đầy đủ biển hiệu quy định rõ ngày giao dịch, nội quy giao dịch, thông báo các chương trình cho vay, niêm yết danh sách số hộ còn dư nợ trong hạn, đến hạn, quá hạn… Tại các xã, hàng tháng, các tổ giao dịch xã thực hiện nghiêm túc việc giao ban với Ban giảm nghèo, tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đánh giá, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến những chính sách mới và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công việc trong tháng tiếp theo. Họp giao ban được ghi chép vào sổ rõ ràng, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu đánh giá: “Nguồn vốn tín dụng chính sách rất quan trọng đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, khi vay được vốn, họ có thể thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Thời gian tới, huyện Mai Châu tiếp tục thực hiện các chương trình cho vay vốn sản xuất để giúp người dân trên địa bàn huyện có nguồn vốn phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện”.

Bài và ảnh Đinh Thắng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác