Hướng đi đối với TDCS vùng Tây Nam Bộ (TTXVN-20h-29/8/17)