Hơn 3,5 triệu phụ nữ nghèo đã được vay vốn tại NHCSXH (VOV1 - 18h - 8/03/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash