Hơn 3,5 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn học tập (VTV1 - 16h00 - 01/9/18)