Hơn 3.5 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập (TTXVN - 20h00 - 17/10/17)