Hội Nông dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cầu nối giữa người dân và NHCSXH (VOV2 - 06/12/17)