Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (VOV1 - 09/1/18)