Hội nghị tổng kết thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS tại tỉnh Lai Châu (VOV1 - 04/5/18)