Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

14/04/2018
(VBSP News) Diễn ra vào chiều ngày 14/4/2018, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thông qua dự thảo về các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH khoá IV và một số nội dung quan trọng khác.
Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc; các đồng chí là Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn NHCSXH.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ, Ban Chấp hành, đồng chí Đoàn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NHCSXH nhấn mạnh, kể từ sau Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp, các công việc được triển khai hoàn thành tốt với vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Một trong những điểm nổi bật là việc phát huy vai trò của tổ chức mình trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt dân chủ cơ sở và tích cực, trách nhiệm đối với các hoạt động do Công đoàn các cấp phát động. Kết quả hoạt động tích cực trong thời gian qua là điều kiện để phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động, lấy quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động làm tiêu chí cho mọi hoạt động.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận dân chủ và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH khoá IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023; dự thảo Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH khoá IV; Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn NHCSXH nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn NHCSXH; Quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ an sinh Công đoàn, Quỹ xã hội Công đoàn NHCSXH và Quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ tình nghĩa Công đoàn NHCSXH,

Trong không khí sôi nổi của Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH đã tiếp thu những ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu vào một số nội dung trong dự thảo về quy chế và chương trình công tác trong tâm nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đóng góp ý kiến về việc sử dụng Quỹ an sinh xã hội, Quỹ phúc lợi xã hội, đời sống, công việc, các chế độ chính sách dành cho đoàn viên công đoàn cũng như việc phát động các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thao trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc đã tham gia những ý kiến đóng góp trong dự thảo các quy chế hoạt động của Công đoàn NHCSXH. Đồng chí nhấn mạnh những dự thảo được thảo luận và thông qua tại Hội nghị này sẽ là đường lối hoạt động của Công đoàn NHCSXH trong giai đoạn 2018 - 2023, vì vậy Thường vụ Công đoàn NHCSXH cần tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu dự Hội nghị để hoàn thiện các quy chế hoạt động. Bên cạnh đó tổ chức Công đoàn cần bám sát nhiệm vụ chuyên môn để phát động các phong trào thi đua, quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn và đặc biệt là phải có những giải pháp cụ thể để tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng, đáp ứng với sự phát triển lớn mạnh của NHCSXH trong giai đoạn tới.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác