Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng lần thứ 4 khoá II: TIẾP TỤC PHÁT ĐỘNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

13/12/2012
(VBSP) Công đoàn NHCSXH vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4 khoá II. Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc NHCSXH Hà Thị Hạnh; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp cơ sở.

Hội nghị đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc NHCSXH Hà Thị Hạnh phát biểu, quán triệt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới

Hội nghị đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc NHCSXH Hà Thị Hạnh phát biểu, quán triệt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới

Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhấn mạnh trong năm 2010 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, các cấp Công đoàn cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu như giáo dục đoàn viên và người lao động nêu cao phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, có trình độ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, làm việc năng suất, hiệu quả chất lượng. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Phụ nữ 2 giỏi", thực hiện tốt khẩu hiệu hành động Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ II đã đề ra "Tất cả vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội, viên chức lao động NHCSXH hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao". Đồng thời, đẩy mạnh việc hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn các cấp cơ sở thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ năm 2010, tiếp tục tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ viên chức và người lao động sôi nổi thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi đó là công việc hàng đầu có ý nghĩa quan trọng của tổ chức Công đoàn trong hệ thống NHCSXH.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi một số nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thao toàn quốc NHCSXH lần thứ Nhất.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác