Hội Cựu chiến binh phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi (TTXVN - 20h00 - 31/10/17)