Hoạt động hiệu quả của các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại tỉnh Đồng Tháp (VOV1 - 21/02/19)