Hỗ trợ vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu (VTV1 – 5h30 – 05/5/18)