Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ quét (VTV1 - 5h30 - 29/6/18)