Hỗ trợ bà con vùng bão tại Phú Yên (PTH - 20h00 - 6/11/17)