Hộ nghèo sẽ được vay tối đa 100 triệu đồng (VNews - 6h - 24/02/19)