Hộ nghèo ở Hậu Giang vay vốn làm nhà ở (VTV1 - 16h10 - 10/5/17)