Hiệu quả vốn vay ưu đãi ở Hoàng Lương

Gần 15 năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH đóng vai trò quan trọng và luôn đồng hành với người dân xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Cùng với chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể, sự nỗ lực của người dân, nguồn vốn ưu đãi đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3% mỗi năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 6,7%, đặc biệt nguồn vốn vay ưu đãi đã chung tay góp sức giúp xã đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ vay vốn ở xã Hoàng Lương đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, trồng rau sạch, xây dựng những cánh đồng mẫu sản xuất rau cần an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt hiệu quả. Năm 2016, toàn xã đã có 168ha đất canh tác dành để trồng rau cần, đạt sản lượng hơn 19 nghìn tấn, thu nhập khoảng gần 80 tỷ đồng.

Phóng sự ảnh của ĐÔNG TUẤN sẽ giúp độc giả có cái nhìn đầy đủ về sự hiệu quả của đồng vốn NHCSXH trên địa bàn xã Hoàng Lương.