Hiệu quả hoạt động cho vay vốn ưu đãi tại TP Hà Nội (VTV2 - 16h45 - 30/9/18)