Hiệu quả của chính sách tín dụng tại vùng mỏ Quảng Ninh

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, các chương trình tín dụng chính sách từ NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã trở thành đòn bẩy giúp hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu, nâng cao thu nhập.

Nguồn vốn ưu đãi được NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cho vay tại 186 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh đạt trên 2.286 tỷ đồng với gần 74.000 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,22% tổng dư nợ.

Nguồn vốn ưu đãi cũng đã giúp cho các đối tượng được vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, mở rộng diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp, phát triển dịch vụ, duy trì và tạo thêm việc làm mới cho lao động. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên CAO QUỲNH ghi lại những hoạt động hiệu quả thời gian qua của NHCSXH tỉnh Quảng Ninh.