Hiệu quả cho vay vốn chính sách ở Nghệ An (VTV1 – 5h30 – 05/6/18)