Hàng trăm ngàn học sinh sinh viên tại Nghệ An được tiếp cận vốn vay ưu đãi (VOV1 - 30/4/18)