Hàng trăm ngàn học sinh sinh viên tại Nghệ An được tiếp cận vốn vay ưu đãi (VOV1 – 30/4/18)