Gửi tiết kiệm tại xã - Nét mới trong hoạt động của NHCSXH tỉnh Quảng Bình (QBTV)