SỞ GIAO DỊCH

(1) Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: …………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt: …………………………………………………..

(2) Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………………..

(3) Địa chỉ: Tầng 1 số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quân Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.36417240 Fax: 04.36417246

Email:hcns.nhcs@gmail.com Website: www.vbsp.org.vn

(4) Ngành, nghề kinh doanh:Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Chi tiết: Tín dụng)

(5) Thông tin về người đứng đầu:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): TRẦN THỊ THÌN  Giới tính: Nữ

Sinh ngày:21/08/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân:011712820

Ngày cấp: 20/12/2005       Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11 hẻm 71/14/3, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Nhà 6A, P401, Trung Hòa, Nhân Chính, Thành phố Hà Nội

(6) Hoạt động theo ủy quyền của ngân hàng

Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

Mã số: 01000695387

Địa chỉ trụ sở chính: Số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quân Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

* Phòng giao dịch, Cơ sở đào tạo trực thuộc (Địa điểm kinh doanh):

TT TÊN PHÒNG GIAO DỊCH,
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC (ĐĐKD)
MÃ SỐ ĐẠI CHỈ NGÀY LẬP TÊN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU