TT Đơn vị công tác Họ và tên Chức danh
1 BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ Ông Đỗ Minh Hùng Giám đốc
Ông Đoàn Minh Nam Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Hồng Nghĩa Phó Giám đốc
Bà Khương Thị Tuyết Minh Phó Giám đốc
2 BAN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN Ông Đoàn Trung Thành Phó Giám đốc phụ trách
Ông Đinh Xuân Hùng Phó Giám đốc
Bà Chu Thị Thu Thủy Phó Giám đốc
Ông Trần Xuân Tùng Phó Giám đốc
3 BAN TÍN DỤNG NGƯỜI NGHÈO Bà Hoàng Thị Hà Giám đốc
Bà Hồ Lan Hương Phó Giám đốc
Ông Đặng Đức Thắng Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Thiện Phó Giám đốc
Ông Đỗ Văn Nhường Phó Giám đốc
4 BAN TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN   

VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC

Ông Đào Anh Tuấn Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Tú Phó Giám đốc
Bà Hoàng Thị Chương Phó Giám đốc
5 BAN QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ RỦI RO Bà Nguyễn Thị Liễu Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Nhị Phó Giám đốc
Ông Hoàng Xuân Trường Phó Giám đốc
Ông Vũ Tuấn Hùng Phó Giám đốc
6 BAN KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ông Nguyễn Văn Ước Giám đốc
Ông Hà Thụy Anh Phó Giám đốc
Ông Lê Văn Dũng Phó Giám đốc
7 BAN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ông Đàm Lê Văn Giám đốc
Ông Mai Hồng Hà Phó Giám đốc
Ông Bùi Đình Văn Phó Giám đốc
Ông Đỗ Văn Hiện Phó Giám đốc
8 BAN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

 KHU VỰC MIỀN NAM

Ông Nguyễn Văn Chứng
Giám đốc
Ông Đào Tấn Nguyên Phó Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Đỉnh Phó Giám đốc
9 BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TRUYỀN THÔNG Ông Phan Cử Nhân Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Hải Phó Giám đốc
Bà Nguyễn Thành Phương Chi Phó Giám đốc
10 BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN Ông Nguyễn Văn Hiếu Giám đốc
Ông Phan Huy Hoàng Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Cảnh Cường Phó Giám đốc
11 BAN PHÁP CHẾ Bà Nguyễn Thị Hằng Giám đốc
12 BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG Bà Phạm Hương Giang Giám đốc
Bà Đào Hồng Ngọc Phó Giám đốc
13 VĂN PHÒNG Ông Nguyễn Minh Phương Chánh Văn phòng
Bà Lê Thị Hạ Phó Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Hồng Lâm Phó Chánh Văn phòng
Ông Lê Bình Phó Chánh Văn phòng
14 BAN TÀI VỤ  Bà Thân Thị Hương Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Chiên Phó Giám đốc

(1) Tên Ngân hàng:

        + Tên Ngân hàng viết bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

        + Tên Ngân hàng viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES

        + Tên Ngân hàng viết tắt: VBSP

(2) Mã số :  0100695387

(3) Địa chỉ trụ sở chính: Số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (04) 3641 7211                 Fax:(04) 3641 7194

Email: icd@vbsp.vn                          Website: www.vbsp.org.vn

(4) Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

(5) Ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Chi tiết: Tín dụng)
Mã nghành: 6419

(6) Thông tin về cơ quan sáng lập: Chính phủ (Quyết định thành lập số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ)

(7) Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: DƯƠNG QUYẾT THẮNG           Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27 / 12 / 1964                           Dân tộc: Kinh                     Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 125 040 771  

Ngày cấp: 23 / 05 / 2007                            Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện tại:Tầng 15 Hoàng Thành Tower - 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam