TRA CỨU ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ,PHƯỜNG,THỊ TRẤN TỔNG HỢP MÀNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ

Chi nhánh Tỉnh/TP
Phòng Giao dịch
Tên điểm giao dịch
Ngày giao dịch
Thời gian giao dịch từ   đến  
 

Trong đó:

I DANH SÁCH ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ
STT Tên điểm giao dịch xã Quận/Huyện Tỉnh/TP Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Điểm giao dịch xã Ngày hiệu lực
Độc lập Liên phường, xã, thị trấn
1 Lạc Viên Ngô Quyền Hải Phòng 12 8h00-11h30 x 01/1/2017
2 Lê Lợi Ngô Quyền Hải Phòng 13 8h00-11h30 x 01/1/2017
3 Máy Chai Ngô Quyền Hải Phòng 22 8h00-11h30 x 01/1/2017
4 Đồng Quốc Bình Ngô Quyền Hải Phòng 08 8h00-11h30 x 01/1/2017
5 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng 20 8h00-11h30 x 01/1/2017
6 Cầu Tre Ngô Quyền Hải Phòng 06 8h00-11h30 x 01/1/2017
7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng 10 8h00-11h30 x 01/1/2017
8 Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phòng 18 8h00-11h30 x 01/1/2017
9 Cầu Đất Ngô Quyền Hải Phòng 14 8h00-11h30 x 01/1/2017
10 Đông Khê Ngô Quyền Hải Phòng 17 8h00-11h30 x 01/1/2017
11 Lương Khánh Thiện Ngô Quyền Hải Phòng 16 8h00-11h30 x 05/03/2018
12 Văn Đẩu Kiến An Hải Phòng 09 8h00-11h30 x 01/1/2017
13 Quán Trữ Kiến An Hải Phòng 21 8h00-11h00 x 01/1/2017
14 Ngọc Sơn Kiến An Hải Phòng 17 8h00-11h00 x 01/1/2017
15 Trần Thành Ngọ Kiến An Hải Phòng 13 8h00-11h00 x 01/1/2017
16 Phù Liễn Kiến An Hải Phòng 15 8h00-11h00 x 01/1/2017
17 Bắc Sơn Kiến An Hải Phòng 11 8h00-11h00 x 01/1/2017
18 Đồng Hòa Kiến An Hải Phòng 23 8h00-11h00 x 01/1/2017
19 Nam Sơn Kiến An Hải Phòng 07 8h00-11h00 x 01/1/2017
20 Tràng Minh Kiến An Hải Phòng 19 8h00-11h00 x 01/1/2017
Trang số: Hiển thị: