Gia Lai: Trên 200.000 lượt hộ DTTS được vay vốn tín dụng chính sách (VTV5 – 18h – 11/5/18)