TDCS xã hội giúp cho 95.000 hộ DTTS tại Gia Lai thoát nghèo (VTV1 – 5h40 – 13/5/18)