Gần 8.000 hội viên phụ nữ của huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được hỗ trợ 183 tỷ đồng vốn vay ưu đãi (VOV1 - 01/11/17)