Gần 470 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH tỉnh Bình Thuận (VOV1 - 07/12/17)