Dựng cơ nghiệp từ đồng vốn nhỏ

Với phương châm hoạt động luôn vững bước đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ trong hoạt động tín dụng chính sách, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Hơn 13 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách được NHCSXH thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp 143.610 lượt hộ nghèo, 11.811 lượt hộ cận nghèo, 1.314 lượt hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư SXKD; gần 102 nghìn hộ nghèo vượt ngưỡng nghèo; góp phần thu hút và giải quyết cho 37.081 lao động có việc làm ổn định; 4.777 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 51 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây mới và cải tạo 156.336 công trình nước sạch và vệ sinh,… Bên cạnh đó, sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm từ nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giúp cho 57/112 xã trong tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới.

Phóng sự ảnh của VIỆT LINH dưới đây sẽ phần nào nói lên hiệu quả của đồng vốn vay ở Vĩnh Phúc. Trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn!