Dự án Mobile Banking giai đoạn 2 - tiện lợi và hữu ích với người nghèo (VOV1 - 18h - 17/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash