Động lực cho người bệnh phong thoát nghèo (TTXVN - Thời sự 8h - 19/5/17)