Đồng hành cùng nông dân Hải Dương phát triển cây vải thiều

Tháng 7, nắng vàng miên man. Đi trên đường phố Hà Nội đâu đâu cũng gặp vải thiều. Vải thiều đầy ăm ắp trên xe thồ, vải rong ruổi theo quang gánh kĩu kịt của các cô, các chị bán hàng rong, vải thiều chất ngồn ngộn trên những chiếc xe tải…

Trong những năm qua, NHCSXH tỉnh Hải Dương đã trở thành “kênh” dẫn vốn chính sách của Nhà nước kịp thời, có hiệu quả nhất. Tính đến hết tháng 6/2016 tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Hải Dương đạt 2.679 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 96 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 2.635 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với năm 2015. Nguồn vốn ưu đãi đã sát cánh cùng nông dân phát triển cây vải thiều, góp phần đưa diện tích trồng cây vải thiều trên địa bàn tỉnh Hải Dương lên 11.000ha, tập trung ở huyện Thanh Hà (gần 4.000ha) và thị xã Chí Linh (gần 4.300ha). Sản lượng vải thiều của Hải Dương mỗi năm ước tính khoảng 50.000 tấn.

Phóng sự ảnh của LÊ BÌNH dưới đây sẽ phản ánh hiệu quả của đồng vốn ưu đãi giúp nông dân nghèo phát triển diện tích trồng vải thiều.