Đồng hành cùng người nghèo ở Yên Minh (HGTV – 17/8/2017)