Đồng hành cùng người nghèo ở Yên Minh (HGTV - 17/8/2017)