Đồng bào DTTS ở Phú Yên thoát nghèo nhờ vốn chính sách

Phú Yên có 9 huyện, thị xã và thành phố, trong đó có 3 huyện miền núi là Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân với hơn 50 nghìn người DTTS sinh sống. Người đồng bào chiếm 24% dân số vùng miền núi và 6,6% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo 3 huyện trên gần 29% tổng số hộ toàn vùng, với hơn 16.500 hộ nghèo; trong đó có gần 6.000 hộ là đồng bào DTTS.

Thời gian qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, những chính sách tín dụng ưu đãi như nâng mức vay chương trình cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, giảm lãi suất cho vay một số chương trình có tỷ trọng dư nợ lớn, mở rộng đối tượng cho vay là hộ mới thoát nghèo, cho vay vốn để hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và đi xuất khẩu lao động cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn… tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cho người nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là người nghèo là DTTS có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, góp phần cải thiện cuộc sống. Đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại 3 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân đạt 690 tỷ đồng, chiếm hơn 34% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Phú Yên, với hơn 15.100 hộ còn dư nợ, trong đó có gần 1/3 là hộ người đồng bào.

Nhờ nguồn vốn từ NHCSXH, nhiều hộ đồng bào DTTS đã thay đổi cách thức làm ăn, góp phần cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ còn biết dùng nước sạch, xây nhà vệ sinh, con em được học hành…

Phóng sự ảnh vừa được phóng viên LÊ HẢO thực hiện sẽ giúp bạn đọc cảm nhận rõ hơn về những đổi thay trong cuộc sống của người đồng bào nơi đây.