“Đòn bẩy” thoát nghèo của đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Trà Vinh là tỉnh nghèo thuộc khu vực ĐBSCL, có điểm xuất phát thấp, hơn 30% là đồng bào dân tộc Khmer. Do đó, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH triển khai thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cho bà con có ý chí vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững, đặc biệt là đối với vùng đồng bào DTTS.

Để đồng vốn vay ưu đãi phát huy hiệu quả, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh Trà Vinh luôn đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc rà soát, bình xét đối tượng thụ hưởng; đồng thời lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn cách thức làm ăn kinh tế cho hộ vay. Thông qua 106 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, 15 năm qua NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã cho 127.683 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với tổng dư nợ 1.917 tỷ đồng. Qua đó, góp phần đáng kể trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Chỉ tính riêng năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của Trà Vinh giảm 2%, riêng vùng đồng bào dân tộc Khmer giảm tới 3%.

Những hình ảnh dưới đây của phóng viên TRANG THÁI HÒA sẽ nói lên hiệu quả của đồng vốn vay.