Đổi thay trên quê hương Bình Phước

(VBSP News) Bình Phước là tỉnh được thành lập từ 1972, là địa bàn trung chuyển giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Bình Phước có địa hình đa dạng, gồm cao nguyên, đồi núi và đồng bằng. Nơi đây có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó DTTS chiếm tỷ lệ lớn với đa số là đồng bào STiêng, một số ít là đồng bào dân tộc Hoa, Khmer, Nùng, Tày…

Là tỉnh thuần nông, Bình Phước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi đa phần đồng bào DTTS nơi đây còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất. Trong những năm gần đây, diện mạo kinh tế - xã hội của Bình Phước đang từng ngày đổi mới bởi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành, trong đó có sự đóng góp từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được NHCSXH tỉnh kịp thời chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Không ít người, từ “đòn bẩy” tín dụng chính sách đã vươn lên làm giàu, góp phần đáng kể cho sự nghiệp giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn gần 81.000 hộ đang có dư nợ từ các chương trình tín dụng của NHCSXH với tổng dư nợ 2.000 tỷ đồng. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Trần Việt ghi lại những hoạt động hiệu quả thời gian qua của NHCSXH tỉnh Bình Phước.