Đoàn Thanh niên nhận ủy thác vốn vay của NHCSXH trên 20.000 tỷ đồng (TTXVN - 20h00 - 7/11/17))