Đoàn công tác của NHCSXH làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn (LSTV - 20h00 - 26/1/18))