Người dân Bố Trạch làm kinh tế giỏi từ đồng vốn chính sách

(VBSP News) Hiệu quả của đồng vốn tín dụng chính sách sau 15 năm ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phủ khắp 30 xã, thị trấn, đang chứng minh là đòn bẩy hữu hiệu nhất trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trên hành trình 15 năm hoạt động, NHCSXH huyện Bố Trạch đã góp phần cùng với địa phương thực hiện chủ trương giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống cho bà con có thu nhập thấp, bộ phận dân cư ở các vùng miền khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, NHCSXH huyện Bố Trạch đang cho vay 15 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 440 tỷ đồng, với 79.537 lượt hộ được vay vốn. Qua đó, góp phần tạo việc làm cho hơn 30 nghìn lao động; 2.496 lao động vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; 10.970 HSSV có điều kiện theo học tại các trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp…

Những kết quả đó là nền tảng và động lực thôi thúc mỗi cán bộ NHCSXH huyện Bố Trạch làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên quê hương.