Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động cho người thu nhập thấp và phụ nữ ở Việt Nam (VOV1 - 12h - 17/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash