Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho ngươi nghèo và phụ nữ (VOV1 - 20/7/18)