Lễ khởi động dự án Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách (VTV1 – 12h40 – 17/02/17)