Để tín dụng chính sách là đòn bẩy giúp Tây Bắc thoát nghèo (VOV1 - 17/1/18)