Để chính sách cho vay vốn ưu đãi đi XKLĐ phát huy hiệu quả (VOV1 – 12h – 10/5/17)