Để chính sách cho vay vốn ưu đãi đi XKLĐ phát huy hiệu quả (VOV1 - 12h - 10/5/17)