Đẩy lùi tín dụng phi chính thức tại vùng nông thôn (VOV1 - 06/03/19)