Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập (VTV1 - 19h - 11/4/17)