Đắk Nông hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo (VTV8 - 9h - 02/4/17)