Đắk Nông củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

23/02/2018
(VBSP News) Đưa hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn đi vào nền nếp, rà soát để cho vay đúng đối tượng, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quá trình giám sát, quản lý nguồn vốn vay... là những giải pháp mà NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã, đang thực hiện, nhằm giảm nợ quá hạn xuống mức thấp nhất.
Người dân xã Đắk N’Drót được vay vốn chính sách đầu tư vào cây trồng

Người dân xã Đắk N’Drót được vay vốn chính sách đầu tư vào cây trồng

Theo NHCSXH tỉnh Đắk Nông, những năm qua, bên cạnh tập trung tăng trưởng nguồn vốn tín dụng, đơn vị luôn quan tâm đến chất lượng tín dụng, nhất là các món nợ quá hạn, nợ khó đòi. Tính đến hết tháng 12/2017, tỷ lệ nợ quá hạn tại đơn vị chỉ còn 6,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 0,3% so với tổng dư nợ. Một trong những giải pháp luôn được đơn vị triển khai có hiệu quả là giám sát chặt chẽ ngay từ khâu cho vay. Ông Đào Thái Hòa - Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: “Công tác bình xét cho vay luôn được các bên tham gia thực hiện công khai, dân chủ. Mức cho vay từng hộ được căn cứ cụ thể vào tình hình thực tế, phù hợp với nhu cầu đầu tư, mục đích của từng hộ vay”.

Được biết, để nâng cao hiệu quả nguồn vốn, đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan để có sự kết hợp, lồng ghép giữa nguồn vốn vay với các chương trình khuyến nông. Tùy vào số vốn vay, điều kiện, nhân lực của từng hộ gia đình, các bên tham gia sẽ hướng dẫn, tư vấn mô hình, phương án đầu tư phù hợp. Đơn vị thường xuyên báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh về tình hình hoạt động, cũng như thuận lợi, khó khăn trong hoạt động cho vay, thu hồi nợ. Nhờ đó, chất lượng tín dụng trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương luôn đạt kết quả tốt.

Trong thời gian qua, NHCSXH các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn, hội, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Đặc biệt, sau khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chủ tịch UBND xã được bổ sung vào thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện, qua đó, góp phần không nhỏ trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cấp cơ sở. Từ khâu chỉ đạo thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn, xác nhận danh sách đối tượng vay vốn, đến công tác phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể thu hồi nợ, xử lý các khoản nợ tồn đọng đều được các bên tham gia chú trọng.  Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.500 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, có hơn 98% số Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động có hiệu quả. Cùng với công tác nâng cao chất lượng tín dụng, chính quyền địa phương cấp cơ sở còn quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH, nhất là hoạt động các Điểm giao dịch tại xã. Từ đây, hoạt động của NHCSXH ngày được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, việc tham gia trực tiếp của chính quyền vào việc bình xét cho vay, thực hiện kiểm tra, giám sát… đã giúp đơn vị phát hiện kịp thời những tồn tại ở các Tổ tiết kiệm và vay vốn, từ đó, có biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Đào Thái Hòa cho biết thêm, cùng với việc kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nhờ đó, bên cạnh nguồn vốn vay từ TW, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách.

Theo Báo Đắk Nông

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác